Czym jest i co oznacza klasyfikacja IP? - Szczelność oświetlenia
Kamil / 12.11.2021

Czym jest i co oznacza klasyfikacja IP? - Szczelne lampy

Oprawy oświetleniowe są eksploatowane w różnych środowiskach. Nie zawsze to czyste i zaciszne pomieszczenia mieszkalne czy biurowe. Często lampy narażone są na działanie kurzu, zanieczyszczeń, wilgoci lub bezpośredni kontakt z wodą. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniej lampy.

Oświetlenie eksploatowane w trudniejszych warunkach powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą wnętrze przed wpływem czynników zewnętrznych. Odpowiednio wysoka szczelność chroni przed wnikaniem ciał stałych, drobin kurzu, wilgoci i wody do wnętrza. Szczelność również powinniśmy rozumieć jako zabezpieczenie nieświadomego użytkownika przed możliwością dotknięcia niebezpiecznych części znajdujących się wewnątrz oprawy. 

Czym jest i co oznacza klasyfikacja IP? - Szczelność oświetlenia

Klasyfikacja IP

Szczelność opraw oświetleniowych dotyczy:

  • Zabezpieczenia człowieka przed możliwością dotyku lub zbliżenia do niebezpiecznych części czynnych wewnątrz oprawy.
  • Zabezpieczenia opraw przed wnikaniem do wnętrza obcych ciał stałych
  • Zabezpieczenia opraw przed szkodliwym wnikaniem wody.

Stopień ochrony (szczelności) opraw określa się przy pomocy tzw. Klasyfikacji IP. Według klasyfikacji IP, oprawy oświetleniowe oznaczane są dwucyfrowym kodem IP 

Pierwsza cyfra kodu IP

Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi w tym pyłem, narzędziami i częściami ciała. Opis znaczenia cyfr występującym w kodzie IP znajduje się w tabeli poniżej.

  Znaczenie pierwszej cyfry kodu IP
Pierwsza cyfra kodu IP Stopień ochrony
Opis Informacje o przedmiotach, które nie powinny przedostać się do wnętrza oprawy
0 Bez ochrony Brak specjalnych środków ochrony
1 Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 50mm Duża powierzchnia ciała ludzkiego, np. dłoń (brak zabezpieczenia przed dotykiem).Ciała stałe większe nić 50mm
2 Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12mm Palec lub podobne przedmioty o długości nie przekraczającej 80mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 12mm
3 Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 2,5mm Narzędzia druty itp. o średnicy lub grubości większej nić 2,5mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 2,5mm. 
4 Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1mm Druty lub taśmy o grubości większej niż 1mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 1mm.
5 Pyłoodporność Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza oprawy, lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia.
6 Pyłoszczelność Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy.

 

Druga cyfra kodu IP

Za pomocą drugiej cyfry kodu podaje się stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody. Opis znaczenia drugiej cyfry kodu znajduje się w tabeli 2.

  Znaczenie drugiej cyfry kodu IP
Pierwsza cyfra kodu IP Stopień ochrony
Opis Szczegóły dotyczące rodzaju ochrony zapewnianej przez oprawę
0 Bez ochrony Nie stosuje się specjalnych środków ochrony
1 Ochrona przed padającymi kroplami wody Krople wody padające pionowo nie powinny wywoływać szkodliwych skutków w oprawie
2 Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Padające pionowo krople wody nie powinny wywołać szkodliwych skutków przy przechyle oprawy do 15° względem normalnego położenia.
3 Ochrona przed rozpylaną wodą Rozpylona woda padająca pod kątem do 60° od pionu nie powinna wywołać szkodliwych skutków.
4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywoływać szkodliwych skutków.
5 Ochrona przed strugami wody Woda z dyszy skierowana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywoływać szkodliwych skutków.
6 Ochrona przed falami Fala wody lub silna struga nie powinna dostać się do wnętrza oprawy w ilości mogącej wywołać szkodliwe skutki
7 Ochrona przed zanurzeniem Przy zanurzeniu oprawy w wodzie na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie powinna dostać się do wnętrza oprawy w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki.
8 Ochrona przed głębokim zanurzeniem Oprawa dostosowana do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez producenta. Na ogół oznacza to że oprawa jest hermetycznie zamknięta. Jednak w przypadku niektórych typów może to oznaczać możliwość przedostawania się wody do wnętrza, ale w sposób nie wywołujący szkodliwych skutków.

 

Najpopularniejsze oznaczenia klasyfikacji IP Opraw oświetleniowych

Stopień ochrony Opis
IP00 Oprawa oświetleniowa bez ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i ochrony osób przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych oraz ochrony wyposażenia wewnątrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody
IP20 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, np. palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody.
IP23 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, np. palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem 60° od pionu.
IP33 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 2,5mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, np. za pomocą drutu lub podobnego przedmiotu, o średnicy lub grubości przekraczającej 2.5mm. Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem 60° od pionu.
IP43 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, np. za pomocą drutu lub taśmy, o średnicy lub grubości przekraczającej 1mm. Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem 60° od pionu.
IP44 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, np. za pomocą drutu lub taśmy, o średnicy lub grubości przekraczającej 1mm. Oprawa zabezpieczona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.
IP54 Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1mm. Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza oprawy, lecz jest tak mała że nie wywiera ujemnego wpływu na jej pracę. Oprawa zabezpieczona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.
IP65 Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1mm. Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy. Oprawa zabezpieczona przed strugami wody. Woda z dyszy skierowana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków.
IP68 Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1mm. Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy. Oprawa zabezpieczona przed głębokim zanurzeniem, dostosowana do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez producenta. Na ogół oznacza to wyposażenie oprawy w hermetyczne zamknięcie, jednak w niektórych przypadkach może to oznaczać możliwość przedostawania się wody do wnętrza, lecz jedynie w sposób niewywołujący szkodliwych skutków.